"haul out of" — Słownik kolokacji angielskich

haul out of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągać z
  1. haul czasownik + out przyimek
    Zwykła kolokacja

    The man started to haul himself out of the water.

    Podobne kolokacje:

podobne do "haul out of" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "haul out of" po polsku — Słownik angielsko-polski

przyimek
inne