"haul with" — Słownik kolokacji angielskich

haul with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć z
  1. haul czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    We had to talk fast, or she'd have hauled us back home with her.

    Podobne kolokacje: