"haul over" — Słownik kolokacji angielskich

haul over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup ponad
  1. haul czasownik + over przyimek
    Silna kolokacja

    Having a big guy haul her over his shoulder was another.

    Podobne kolokacje: