"hauled over" — Słownik kolokacji angielskich

hauled over kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty ponad
  1. haul czasownik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    Having a big guy haul her over his shoulder was another.

    Podobne kolokacje: