"haul for" — Słownik kolokacji angielskich

haul for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć dla
  1. haul czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    They hauled water through the dark for the better part of three hours.

    Podobne kolokacje: