"haul onto" — Słownik kolokacji angielskich

haul onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć na
  1. haul czasownik + onto przyimek
    Silna kolokacja

    And then he was being hauled onto a low table.

    Podobne kolokacje: