"haul hard" — Słownik kolokacji angielskich

haul hard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij mocno
  1. haul czasownik + hard przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I hauled hard on the fish, but it got a gulp of air and began ripping out line again.

    Podobne kolokacje: