"haul through" — Słownik kolokacji angielskich

haul through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij całkowicie
  1. haul czasownik + through przyimek
    Silna kolokacja

    They hauled water through the dark for the better part of three hours.

    Podobne kolokacje: