"hauled through" — Słownik kolokacji angielskich

hauled through kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty całkowicie
  1. haul czasownik + through przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    They hauled water through the dark for the better part of three hours.

    Podobne kolokacje: