"hauled with" — Słownik kolokacji angielskich

hauled with kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty z
  1. haul czasownik + with przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    We had to talk fast, or she'd have hauled us back home with her.

    Podobne kolokacje: