"haul back" — Słownik kolokacji angielskich

haul back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij
  1. haul czasownik + back particle
    Luźna kolokacja

    Soon he had his limit of four and hauled himself back onto the rocks.

    Podobne kolokacje: