"haul at" — Słownik kolokacji angielskich

haul at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć przy
  1. haul czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    Then he looked again into the brown water, and continued to haul at the line.

    Podobne kolokacje: