"hauled for" — Słownik kolokacji angielskich

hauled for kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty dla
  1. haul czasownik + for przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    They hauled water through the dark for the better part of three hours.

    Podobne kolokacje: