"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) out, off, up, down, into, ...
Kolokacji: 10
1. haul up = wciągnij haul up
2. haul out = wyciągnij haul out
3. haul off = zamachnąć się, zamierzyć się haul off
4. haul into = ciągnąć do haul into
6. haul in = wciągnij haul in
7. haul to = przewieź haul to
8. haul on = ciągnąć na haul on
9. haul by = ciągnąć przez haul by
10. haul from = ciągnąć z haul from
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.