"haul across" — Słownik kolokacji angielskich

haul across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij wszerz
  1. haul czasownik + across przyimek
    Zwykła kolokacja

    He hauled himself across the room and sat down on the end of the bed.

    Podobne kolokacje: