"hauled onto" — Słownik kolokacji angielskich

hauled onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty na
  1. haul czasownik + onto przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    And then he was being hauled onto a low table.

    Podobne kolokacje: