"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) out, off, up, down, into, ...
Kolokacji: 10
1. haul around = ciągnij wokół haul around
2. haul off to = zamachnąć się aby haul off to
3. haul of = ciągnąć z haul of
4. haul toward = ciągnąć w kierunku haul toward
5. haul along = ciągnij wzdłuż haul along
6. haul after = ciągnij potem haul after
7. haul aboard = ciągnij na pokładzie haul aboard
8. haul behind = ciągnij z tyłu haul behind
9. haul against = ciągnąć przeciwko haul against
10. haul under = ciągnij poniżej haul under
11. haul until = ciągnąć do czasu gdy haul until
12. haul without = ciągnij na zewnątrz haul without
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.