"hauled across" — Słownik kolokacji angielskich

hauled across kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty wszerz
  1. haul czasownik + across przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He hauled himself across the room and sat down on the end of the bed.

    Podobne kolokacje: