"haul by" — Słownik kolokacji angielskich

haul by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć przez
  1. haul czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Little Bill is back at it, hauling a four by six into position.

    Podobne kolokacje: