"haul upward" — Słownik kolokacji angielskich

haul upward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup do góry
  1. haul czasownik + upward przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I hooked the trap line with a short-handled gaff and hauled upward.

    Podobne kolokacje: