"hauled from" — Słownik kolokacji angielskich

hauled from kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty z
  1. haul czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    And someone hauled it all the way from Europe for you.

    Podobne kolokacje: