"haul from" — Słownik kolokacji angielskich

haul from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć z
  1. haul czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And someone hauled it all the way from Europe for you.

    Podobne kolokacje: