"haul wagons" — Słownik kolokacji angielskich

haul wagons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wozy łupu
  1. haul czasownik + wagon rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Teams of horses in single file hauled trains of a dozen flat-topped wagons loaded with granite along these rails.

    Podobne kolokacje: