"hauled roughly" — Słownik kolokacji angielskich

hauled roughly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty z grubsza
  1. haul czasownik + roughly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    At a gesture from the general, Garm and Zadok were roughly hauled away.

    Podobne kolokacje: