"hauled ashore" — Słownik kolokacji angielskich

hauled ashore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty do brzegu
  1. haul czasownik + ashore przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    More Chinese were hauled ashore, but no more groups were started on their way.

    Podobne kolokacje: