"haul guns" — Słownik kolokacji angielskich

haul guns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bronie łupu
  1. haul czasownik + gun rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My maternal grandfather strained his heart hauling guns up the face of the Maltese cliffs.

    Podobne kolokacje: