"hauled in" — Słownik kolokacji angielskich

hauled in kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wciągnięty
  1. haul czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Indeed, only three fish of any size were hauled in that morning.

    Podobne kolokacje: