"haul barges" — Słownik kolokacji angielskich

haul barges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): barki łupu
  1. haul czasownik + barge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Later in her active career she hauled barges on Great Slave Lake.

    Podobne kolokacje: