ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
  • The society ran into financial difficulties in the early 1990s.
  • However, even by the end of the war, the design had run into serious difficulties.
  • In the late 1980s the school ran into financial difficulties.
  • The 1930s saw the club run into financial difficulties, however.
  • The club closed down a number of years ago after running into financial difficulties.
  • In the early 20th century, Stock ran into legal and financial difficulties.
  • It was built in 1907, but ran into financial difficulties.
  • Then Williams ran into financial difficulty because the price was too low.
  • However, it again ran into difficulties and closed in 1918.
  • However, the club ran into financial difficulties and closed at the end of the season.
13. suffer difficulties = cierp z powodu trudności suffer difficulties
14. make difficulties = czynić trudności make difficulties
15. avoid difficulties = uniknij trudności avoid difficulties
16. lead to difficulties = spowoduj trudności lead to difficulties
17. get into difficulties = znajdź się w tarapatach get into difficulties
18. difficulty associated = trudność powiązała difficulty associated
20. solve one's difficulties = rozwiązywać czyjś trudności solve one's difficulties
21. give difficulty = daj trudność give difficulty
22. develop difficulty = pogłęb trudność develop difficulty
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...
przyimek + difficulty
Kolokacji: 24
without difficulty • with difficulty • into difficulties • of difficulty • to difficulties • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.