ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(6) lie, express, breathe, exist
Kolokacji: 4
2. difficulty urinating = oddawanie mocz trudności difficulty urinating
4. difficulty securing = zabezpieczanie trudności difficulty securing
5. difficulty gaining = zyskiwanie trudności difficulty gaining
6. difficulty achieving = osiąganie trudności difficulty achieving
7. difficulty accessing = posiadanie dostępu trudności difficulty accessing
8. difficulty winning = trudność wygrywając difficulty winning
9. difficulty acquiring = nabywanie trudności difficulty acquiring
10. difficulty collecting = zbieranie trudności difficulty collecting
11. difficulty hitting = uderzanie trudności difficulty hitting
(17) increase, mount, vanish
Kolokacji: 3
(19) remember, recall, retain
Kolokacji: 3
(22) raise, recruit
Kolokacji: 2
(24) persuade, sell
Kolokacji: 2
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...
przyimek + difficulty
Kolokacji: 24
without difficulty • with difficulty • into difficulties • of difficulty • to difficulties • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.