"solve one's difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiązywać czyjś trudności
  1. solve czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But I'm not accustomed to calling in some mere man to help me solve my difficulties.

powered by  eTutor logo