"solve" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

solve czasownik

solve + rzeczownik
Kolokacji: 33
solve puzzles • solve crimes • solve equations • solve the riddle • solve the mystery • solve the problem • solve disputes • ...
czasownik + solve
Kolokacji: 18
help solve • try to solve • go to solve • need to solve • attempt to solve • want to solve • used to solve • ...
solve + przyimek
Kolokacji: 20
solve by • solve through • solve with • solve for • solve in • ...
solve + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 33
easily solved • finally solve • quickly solve • eventually solve • completely solve • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.