ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"difficulty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

difficulty rzeczownik

rzeczownik + difficulty
Kolokacji: 21
communication difficulty • learning difficulty • language difficulty • breathing difficulty • production difficulty • ...
difficulty + rzeczownik
Kolokacji: 7
difficulty breathing • difficulty level • difficulty setting • difficulty hearing • difficulty rating • ...
difficulty + czasownik
Kolokacji: 185
difficulty arises • difficulty finding • difficulty getting • difficulty makes • difficulty leads • difficulty facing • difficulty swallowing • ...
czasownik + difficulty
Kolokacji: 58
face difficulties • experience difficulties • encounter difficulties • cause difficulties • overcome difficulties • present difficulties • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
13. suffer difficulties = cierp z powodu trudności suffer difficulties
14. make difficulties = czynić trudności make difficulties
15. avoid difficulties = uniknij trudności avoid difficulties
16. lead to difficulties = spowoduj trudności lead to difficulties
17. get into difficulties = znajdź się w tarapatach get into difficulties
18. difficulty associated = trudność powiązała difficulty associated
20. solve one's difficulties = rozwiązywać czyjś trudności solve one's difficulties
21. give difficulty = daj trudność give difficulty
22. develop difficulty = pogłęb trudność develop difficulty
przymiotnik + difficulty
Kolokacji: 151
financial difficulty • great difficulty • technical difficulty • economic difficulty • serious difficulty • considerable difficulty • ...
przyimek + difficulty
Kolokacji: 24
without difficulty • with difficulty • into difficulties • of difficulty • to difficulties • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.