"difficulty created" — Słownik kolokacji angielskich

difficulty created kolokacja
Popularniejsza odmiana: create difficulties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudność wywołała
  1. create czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "He can create great difficulties for you and your brother."

powered by  eTutor logo