"create difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz trudności
  1. create czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He can create great difficulties for you and your brother."

powered by  eTutor logo