ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"report difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

report difficulty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudność raportu
  1. report czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Women are almost 40 percent more likely than men to report difficulty walking.

powered by  eTutor logo