"report earnings" — Słownik kolokacji angielskich

report earnings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarobki raportu
  1. report czasownik + earnings rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last year the company reported earnings of $5.30 a share.

powered by  eTutor logo