"report revenue" — Słownik kolokacji angielskich

report revenue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychód raportu
  1. report czasownik + revenue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company reported revenue of $3.7 billion, down 9 percent from the a year ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo