ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"difficulty posed" — Słownik kolokacji angielskich

difficulty posed kolokacja
Popularniejsza odmiana: pose difficulties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudność stanowiła
  1. pose czasownik + difficulty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This kind of evidence, also, can pose difficulties for both sides.

powered by  eTutor logo