"get into difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź się w tarapatach
  1. get czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many insurance companies got into similar difficulties, and several failed.

powered by  eTutor logo