"report difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudności raportu
  1. report czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Women are almost 40 percent more likely than men to report difficulty walking.

powered by  eTutor logo