ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

include difficulty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj trudność
  1. include czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The reasons cited most often included difficulties with other students or family problems.

powered by  eTutor logo