ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cite difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

cite difficulties kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przytocz trudności
  1. cite czasownik + difficulty rzeczownik
    Silna kolokacja

    The club's management cited financial difficulties as the reason for the decision.

powered by  eTutor logo