ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"overcome one's difficulties" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "overcome one's difficulties" po angielsku

"overcome one's difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

overcome one's difficulties kolokacja
Popularniejsza odmiana: overcome difficulties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokonywać czyjś trudności
  1. overcome czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "To overcome difficulties what has to be done is to take risks."

powered by  eTutor logo