"lead to difficulties" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj trudności
  1. lead czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The use of the building as both a movie location and a working fire station sometimes led to difficulties.

powered by  eTutor logo