MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"present difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

present difficulty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna trudność
  1. present przymiotnik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Probably he found it too troublesome to take responsibility for me and my present difficulty.

  2. present czasownik + difficulty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There will be more changes, and some of them may present real difficulties.

powered by  eTutor logo