Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present czasownik

present + rzeczownik
Kolokacji: 196
present evidence • present arguments • present concerts • present difficulties • present information • present works • present plays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
  • There will be more changes, and some of them may present real difficulties.
  • But all would present difficulties for the Government, analysts said.
  • "But I thought it would present little difficulty to such an expert."
  • I do not think this presents major difficulties at all.
  • This last operation must present certain difficulties with a crew of little experience.
  • Quality of data in developing countries also presents special difficulties.
  • That would present great difficulties unless tale two men happened to be living in the same house.
  • But the passage of almost half a century presents difficulties.
  • Your reading presents certain technical difficulties at this time, but I can give you some information now.
  • This system can present difficulties for animals which spend much of their life underground.
6. present information = obecne informacje present information
7. present plays = obecne gry present plays
8. present music = niniejsza muzyka present music
12. present one's findings = przedstawiać czyjś orzeczenia present one's findings
15. present data = obecne dane present data
16. present one's budget = przedstawiać czyjś budżet present one's budget
17. present one's side = przedstawiać czyjś strona present one's side
18. present issues = niniejsze kwestie present issues
19. present songs = obecne piosenki present songs
22. present witnesses = obecni świadkowie present witnesses
27. present the National Jukebox = wręcz Krajową Szafę Grającą present the National Jukebox
28. present a danger = nieś ze sobą niebezpieczeństwo present a danger
29. present events = obecne wydarzenia present events
33. present a threat = złóż groźbę present a threat
38. present a paper = wygłosić referat (na konferencji) present a paper
41. present documents = okazać dokumenty present documents
43. present a risk = nieś ze sobą ryzyko present a risk
54. present a number = przedstaw liczbę present a number
55. present a front = przedstaw frontowi present a front
56. present an appearance = nieś ze sobą pojawienie się present an appearance
59. present art = obecna sztuka present art
60. present testimony = obecne zeznanie present testimony
61. present characters = obecne charaktery present characters
62. present gifts = obecne prezenty present gifts
63. present a face = przedstaw twarz present a face
64. present artists = obecni artyści present artists
65. present an account = przedstaw rachunek present an account
66. present candidates = obecni kandydaci present candidates
67. present questions = niniejsze pytania present questions
68. present paintings = obecne obrazy present paintings
69. present features = obecne cechy present features
czasownik + present
Kolokacji: 17
begin presenting • try to present • want to present • allow to present • plan to present • ...
present + przyimek
Kolokacji: 40
presented by • presented at • present to • presented in • present with • ...
present + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 84
presented annually • later presented • formally presented • originally presented • initially presented • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.