BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"present danger" — Słownik kolokacji angielskich

present danger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne niebezpieczeństwo
 1. present przymiotnik + danger rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  By taking your place, I can meet the present danger.

  Podobne kolokacje:
 2. present czasownik + danger rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Not that he presented a danger to me, you understand.

powered by  eTutor logo