BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"real danger" — Słownik kolokacji angielskich

real danger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realne zagrożenie
  1. real przymiotnik + danger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No, he thought, the real danger would come from his own kind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo