"difficulty associated" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudność powiązała
  1. associate czasownik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She could not stand the difficulties associated with her husband's lifestyle as a celebrity.

powered by  eTutor logo